- Dynamic Global

MÁY XỊN SÒ - TẶNG QUÀ BA MẸ

MÁY XỊN SÒ - TẶNG QUÀ BA MẸ

Khi mua cả cặp giảm giá chỉ con #290kw

  • sim 11kw/tháng mạng 3g nhắn tin gọi điện thoại k giới hạn
  • sim 33kw/tháng mạng 4g nhắn tin gọi điện thoại k giới hạn
Anh em suwon đến cửa hàng trực tiếp để nhận thêm khuyến mại nhé.
☎️ 010-5305-6886 ☎️ 010-7325-6886
수원시 팔달구 고화로 129-1 동원브루밍 101동 101호 DYNAMIC PHONE