Dynamic Global

Các dịch vụ

Với trụ sở chính đặt tại Thành phố Suwon ( miền bắc Hàn Quốc ) cùng với đội ngũ trẻ trung, năng động. Dynamic Korea cung cấp 8 dịch vụ chính bao gồm: